Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Augustus dominus et deus

2. 10. 2016 v 15:30 | Kategorie: Dějiny veškerenstva | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

v tuto chvíli se podíváme na jeden z významných císařských titulů antické doby. Je to "augustus dominus et deus", což doslovně znamená "vznešený pán a bůh". Nejdříve se užívalo přípony "augustus" (27 př.n.l.), později si vládci dávali předponu "dominus et deus" (od časů císaře Diokleciána, což je přibližně období třetí století po Kristu). 

Rozložení slov:

- dominus - česky pán
- et - česky a
- deus - česky bůh
- augustus - česky požehnaný, povznesený, veličenstvo, vznešený 

Pravděpodobně prvním, kdo kdy získal titul "Augustus" byl Octavianus a to roku 27 před Kristem. Od časů císaře Diokleciána, což je přibližně třetí století po Kristu, bylo (před jméno) přidáváno i výše zmíněného titulu "Dominus et deus".  

Přestože se to často příčilo antickému založení, docházelo postupně k vládcovu zbožštění a to především na východě říše. Začalo to tak, že se nejdříve římskému vládci dostávalo neoficiálně titulu "Divi filius" (tedy "Syn boží"), v některých případech dále titul "Olympios" a spousta dalších vele-oslovení. 

Až později se jednalo o oficiální oslovení "dominus". Už za císaře Aureliána se titul rozšířil na "dominus et deus" a byl rozpoznán i z nápisů na mincích. Čím více se rozšiřovalo zbožštění panstva, tím náročnější byly dvorní obřady.    

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

Žádné komentáře:

Okomentovat