Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Olympské slavnosti - část třetí: Boedromion a Pyanepsion

19. 10. 2016 v 17:27 | Kategorie: Dějiny veškerenstva | Autor: Lukáš Přibyl

Související články:
  1. Olympské slavnosti - část první
  2. Olympské slavnosti - část druhá: Hekatombaion a Metageitnion
Milí čtenáři,

minule jsme si v krátkosti řekli o slavnostech Hekatombaionu a Metageitnionu. Dnes přejdeme o trochu dále. Na úvod budiž řečeno, že se jedná o třetí a čtvrtý měsíc v pořadí...
  • Začněme Boedromionem:
- ten svými třiceti dny startuje v polovině září a je zasvěcen bohu Apolonovi
- slavnost se jmenovala Boedromia. V tomto měsíci se dále konala Velká mystéria a sice čtvrtého dne lid Erchia obětoval Basile
- pátého dne se odehrála slavnost za mrtvé zvaná Genesia
- šestého dne se uctila bohyně Artemida, v dalších dnech se dočkala slavnost k poctě demokracie 
- poté asi osmnáctého dne Epidauria (pocta Asklépiovi) 
- a nakonec se dočkala slávy oběť Hermovi, Gaie a Acheloovi, ale také Athéně.
  • Teď přejdeme k druhému měsíci a sice Pyanepsionu:
- tento v pořadí čtvrtý měsíc startuje svými devěta-dvaceti dny v polovině října konče půlkou listopadu
- šestého dne se lid dočkal Proerosie, čili zemědělské slavnosti, přičemž docházelo k obětem ve formě prvních plodů. Tím se dávala najevo vděčnost za to, že lid již dlouho netrpěl morem
- dalšího dne, sedmého, se k poctě boha Apollona pojídaly fazole a obilniny. 
- s osmým dnem přišel čas ke slavnosti zvané Theseia (počest Theseova), ale svého se dočkala i slavnost vinobraní
- další den přišla Stenia, což představuje ženskou slavnost a sice k poctě bohyním Démétry a Persefony
- po desátém dni Pyanepsionu přišla Thesmoforia, což je rovněž ženská slavnost z níž byli všichni muži vyhozeni
- čtrnáctý den lid obětoval takzvaným "heroinám" a o několik dní později přišel čas na slavnost společného otcovství (Apaturia). Poté se obětovalo Diovi a Athéně. Tyto dny se nazývaly Dorpia, Anarrhysis a Kureotis
- s posledním dnem byli do bratrstva zapsáni všichni mladí muži stejně tak ovšem i děti a akorát provdané ženy. Mimojiné docházelo rovněž k vyjádření úcty k Athéně a boha Hefaista (lidé utkali zvláštní roucho, které jim darovali)

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

Žádné komentáře:

Okomentovat