Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Poezie: Proud malý a velký

7. 10. 2016 v 19:04 | Kategorie: Poezie | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

níže uvádím jednu z mála mých dalších básniček. Ta poukazuje na jisté moudrosti a zkušenosti. Nemá smysl předbíhat, a proto čtěte a přemýšlejte...

Název: Proud malý a velký
Autor: Lukáš Přibyl

I přes všechnu moudrost dávných věků, 
je to přec jen tíha vlastního Já,
kdož může číst z hloubky svého kroku,
kdo či co může rozhodnouti, co dál.

Nic já, nic vy, nemůže druhé souditi,
však ani Soudce poslední s moudrostí věčnosti,
neb radosti, moci ani zkušenosti nikdy není víc,
než-li to, co vládne jedincem samým.

Každý stejný přesto jiný, 
co vše na tom jste kdy viděli,
však se to dá i jinak vykládati,
vždyť úhel pohledu je vždy jiný.

O úhel jde v prvé řadě někdy,
aby pravdy se chytla každičká část životní
ne však pravdy té absolutní,
jde teď o pravdu tu subjektivní.

Ve zdánlivých uličkách temnoty,
říkává se, že nelze skutečné moudrosti nabýti,
avšak jsou dny, kdy se činit musí jisté výjimky,
abychom nespadli do víru Velkého proudu navždycky.

Ano Velký proud je tu už od nepaměti,
aby všechny mysli světa do sebe srotil i,
doufajíc, že to bude správná cesta,
někdy moudrá, jindy velká katastrofa.

Říkejte si všichni co chcete,
někdy jsou přec časy, kdy je potřebné,
se proudu Velkému vzepříti,
aby vaše Já bylo vůbec schopno přežíti.

3 komentáře: