Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Dokážete být jako pradávný Jób ?

8. 10. 2016 v 15:05 | Kategorie: Posvátná písma | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

dnes se zaměříme na křesťanskou Bibli a její část s názvem Jób. Plus dodatky, které s ní souvisí. Ta poukazuje především na neochvějnou a nekonečnou víru v křesťanského Boha (Hospodina v katolické církvi či Jehova u Svědků Jehovových, atd.) Využít ji však můžete i v jiných oblastech života. Nesnažte se níže vidět jen a jen křesťany a jejich náboženství.

Ukažme si dva příklady, jak si Satan stěžoval u křesťanského boha a co na to bůh:

1. Případ z křesťanské Bible: ...nastal den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i Satan. Hospodin se Satana zeptal: "Odkud přicházíš ?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem." Hospodin se Satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba ? Nemá na Zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého." Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně ? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na Zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit." Hospodin na to Satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj..."

"...Satan nakonec udělal co mu Bůh dovolil...všechno co bylo Jóbovo zničil či rozkradl s pomocí svých pomocníků... a jako odpověď na Satanovy skutky z Božího dopuštění, Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno." Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. 

2. Případ z křesťanské Bible: ...dalšího dne se Hospodin Satana zeptal "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba ? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil." Satan však Hospodinu odpověděl: "Kůži za kůži ! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit."

"... Satanovi opět bylo dovoleno ať si má Jóba v moci, avšak ať ušetří jeho život... na to pak Jób reagoval tak, že na své tělo zasažené ošklivými vředy vzal střep, aby se mohl škrábat a posadil se do popela. Jeho žena mu však řekla "Ještě se držíš své bezúhonnosti ? Zlořeč Bohu a zemři." Ale Jób odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme ?" a ani v tomto se Jób proti svému Bohu nijak neprohřešil.
...

Vidíte, že víra může dosahovat ohromujících výsledků. A to nebylo úplně všechno. Pravda je, že každý člověk, který něčemu věří, by měl za svou věc bojovat a to s nasazením stále vyššího stupně své víry. Víra totiž nemusí nutně představovat víru náboženskou, ale může se jednat o cokoliv, v co věříte. Nejhůře jsou na tom ti, kteří nevěří ani sami v sebe.

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

1 komentář:

  1. Bibli doma mám a kdysi ji snad i četl, ale téměř nic si nepamatuju. S Jobem mám spojenu jen Jobovu zvěst, že byl tak pokorný a vše snášel, je obdivuhodné, normální člověk by z toho měl deprese, anebo by byl vztekem bez sebe.

    OdpovědětVymazat