Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Olympské slavnosti - část první

15. 10. 2016 v 12:03 | Kategorie: Dějiny veškerenstva | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

než se pustíme do podrobnějšího popisu, řekneme si takový stručný úvod. Pojďme na věc...

1. Hry pýthijské:

- místo určení - Delfy
- konaly se jako výraz úcty konkrétně k bohu Apollónovi
- nejdříve docházelo pouze k hudebním soutěžím a až později se pýthijské hry rozšířily i o další své části
- přibližně od roku 580 před naším letopočtem došlo k jejich přeorganizování a hry byly rozšířeny z hudebních i na soutěže atletické
- od toho roku se začínaly konat v podobnou dobu jako níže uvedené hry olympijské (v tomto případě každý třetí rok)
- celkově docházelo k soutěžím ve zpěvu, ale také v tvorbě hudby bez zpěvu a rovněž v dramatu a recitacích básní
- vítěz se na konci pýthijských her mohl pyšnit věncem z vavřínových listů (původ ? údolí Tempé)

2. Olympijské hry:

- za dob starých bohů se věřilo, že byly založeny přibližně v roce 770 před naším letopočtem
- avšak ne vždy platilo to co dnes a sice že hry se pořádají každé čtyři roky (dříve to byla velice malá a méně častá slavnost; začínalo se kdysi na jednodenních hrách)
- nejdříve se odehrávala v oblasti Olympie a postupně se dále rozšiřovala až na celé území tehdejšího Řecka
- olympijskými hrami se vyjadřovala úcta k nejvyššímu z tehdejších bohů, k samotnému Diovi
- někteří věřili, že je založil nejoblíbenější ze všech Diových potomků Héraklés
- jednotlivé části her se skládaly z atletických soutěží (tedy běh, pětiboj, skok, hod diskem, zápasy atd.) a také v běhu v plné zbroji a součástí byly rovněž takzvané hippické závody
- na závěr tehdejších olympijských her se konaly oběti a večer hostina vítěze, který se mohl pyšnit olivovým věncem, jehož části byly sestaveny ze stromu z Diova posvátného okrsku

3. Hry isthmické:

- zde se vyjadřovala úcta především bohu všech moří a oceánů Poseidónovi
- po celém Řecku byla tato slavnost známá až zhruba od roku 580 před naším letopočtem
- isthmické hry se konaly každý druhý rok
- skládaly se pouze z atletických soutěží
- vítěz dostal za odměnu do jisté doby věnec ze sušeného miříku a v pozdějších letech jen borový věnec

4. Nemejské hry:

- určeny opět k poctě nejvyššího z tehdejších bohů Dia Olympského
- tyto slavnosti se odehrávaly v samotnému Diově posvátném okrsku v Nemee
- říká se, že je založil Héraklés po zabití nemejského lva
- po celém území starého Řecka byly známy až zhruba od roku 570 před naším letopočtem
- nemejské hry se organizovaly každý druhý rok
- opět se jedná hlavně o atletické soutěže
- ten, kdo zvítězil, dostal za odměnu věnec z čerstvého miříku

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

Žádné komentáře:

Okomentovat