Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Olympské slavnosti - část druhá: Hekatombaion a Metageitnion

15. 10. 2016 v 13:08 | Kategorie: Dějiny veškerenstva | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

na začátku budiž řečeno, že Hekatombaion je měsíc athénského roku trvající třicet dnů a to od poloviny července do poloviny srpna. Název byl odvozen od názvu oběti Hekatomby určené pro boha Apolóna. Naproti tomu v případě Metageitnionu se jedná o druhý měsíc athenského roku trvajícího dvacet devět dnů a to od poloviny srpna do poloviny září.  Pojďme ale hlouběji...

Hekatombaion:

Dvanáctého dne Hekatombaiónu se údajně konala slavnost určena pro boha Krona, kterou někteří znají rovněž pod označením "Kronia". Šestnáctého dne se konaly slavnosti známé také jako Synoikia, což vyjadřovalo úctu ke spojení tehdejších attických obcí. Pravděpodobně jednou za rok.

Sedmnáctého a osmnáctého dne se konaly soukromé oslavy orgeónů (což představuje skupiny stoupenců, bez ohledu na konkrétní bohy, kteří jimi byli uctíváni). Dvacátého-osmého dne se údajně konaly slavnosti zvané Panathénaia. Přestože se konaly ve více dnech, osmadvacátý den představoval hlavní svátek Athén. Dělo se tak na počest zrození Athény.

Metageitnion:

Patnáctého až osmnáctého dne se údajně konaly takzvaně Eleusínské hry, jinak řečeno Eleusínia. Slavnost se rovněž odehrávala ve čtvrtém roce olympiády. Jednalo se o náboženský průvod, oběti a hry, přičemž cenou pro vítěze bylo množství obilí. 

Šestnáctého dne se obětovalo bohyni Hekaté, stejně jako i Artemis. Společenstvo Erchia dále devatenáctého dne provádělo oběti takzvaným "heroionám". Dvacátého dne pak královně bohů Héře. A pěta-dvacátého dne největšímu z bohů Diovi.

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

Žádné komentáře:

Okomentovat