Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Zbytečné pomluvy a hádání se mezi lidmi

6. 11. 2016 v 18:59 | Kategorie: Posvátná písma | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

dnes se zaměříme na jeden malý fragment z knihy > Učebnice studenta magie - vydání druhé, kterou jsem kdysi publikoval. Jak už název článku napovídá, jedná se především o pomluvy. Nuže pojďme k věci...

Jediný, kdo může účinně potrestat lidi, kteří pomlouvají, jsou pouze oni sami. Jejich trestem je už jen jejich vlastní vnitřní zloba kterou cítí k někomu druhému. Je zajímavá myšlenka „poznej správně svého nepřítele a ten je již z poloviny poražen“. Stačí zjistit, proč někdo někoho pomlouvá a využít toho ve vlastní prospěch. Říká se tomu přeměna negativního v pozitivní. Proti pomluvám jinak účinně bojovat nelze. A není potřeba žádných akcí a už vůbec ne fyzických.

Pomluvy, polopravdy, zkreslené informace (a podobně) se šíří velmi rychle a lidé tomu snadno věří. Důkazem jsou i různé redakce časopisů nebo novin, které využívají každé příležitosti, co by o kom napsaly a mnohdy nejsou takové informace tak úplně pravdivé a tedy nejsou takové zdroje informací důvěryhodné. Jsou však z toho celkem zajímavé peníze, protože si to důvěřiví lidé kupují. 

V případě, že by pomlouvaný člověk reagoval na pomluvy opakovaně a třeba i navíc s výraznou dávkou rozrušenosti, bude tak pouze "živit“ autory pomluv, kteří z toho mají navíc ještě radost. Ať tak nebo jinak, pomluvy a hádání se mezi lidmi pochopitelně přispívají k rozdělování lidí a následně k zániku lidstva, třebaže se to děje relativně pomalu. 

Důležité je pamatovat si, že "v jednotě je síla" a jestliže někdo není jednotný, nemůže si vzájemně věřit a nemůže tak ani efektivně spolupracovat. Jejich celkovým výsledkem je špatná správa planety Země. 

Co se týká čistě duchovních (nebo studentů magie chcete-li):

Zájemci o magii by si měli především více věřit a neměli by jen hledat chyby na druhých, ale také sami na sobě. Je lepší spíše hledat to dobré (pozitivní) a ne pouze to špatné (negativní), avšak tímto se mnoho lidí neřídí. No podle toho to tady na Zemi tak vypadá. 

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

S přáním pěkného dne, Autor

2 komentáře: