Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Ženy nového veškerenstva

13. 11. 2016 v 12:57 | Kategorie: Dějiny veškerenstva | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

tento článek vznikl především za účelem zvýraznění hodnot stejných jak pro muže tak i u žen. Naneštěstí jsou na Zemi stále místa, kde je žena pokládána za nezletilou a tudíž pro takové muže není zplnomocněna k jakýmkoliv právním úkonům. Ženy mají hodnotu jakéhosi mužova majetku a nemají v rámci veřejného života žádná významnější práva. Mezi další věci patří fakt, že otec může dívku provdat jinému už zhruba od dvanácti či patnácti roků, což je pro nové veškerenstvo naprosto nepřijatelné.

Ano, z výše uvedeného je jisté, že ať už muž či žena, všichni bez výjimky mají v budoucí společnosti nového veškerenstva naprosto stejné postavení (tedy co se týká základních lidských práv a svobod). Tudíž se neobávejte příchozího (pro mnohé nežádoucího) "kulturního obohacení" ze strany obyvatel islámských zemí. Na můj rozkaz Alláh budoucnosti udělá pořádek, tak jak má být (a to bez legrace).

Možná vám není ještě jasné, co se slovním spojením "nové veškerenstvo" vlastně myslí.

Z mých knih uvedených v bočním menu (stejně tak i po kliknutí na odkaz vedle nápisu "Autor" výše) zjistíte, že když jsem (jako energie před miliardami let) vytvářel první veškerenstvo, udělal jsem spousty chyb. Ukázalo se, že je potřeba mnoha významných změn. A tak jsem šel do sebe a nařídil postupné pohlcení předchozího veškerenstva za účelem vytvoření budoucího zcela nového veškerenstva.   

Přestože dojde ke spojení hodnot antického Řecka a Říma, práva žen a mužů budou srovnána tak, aby nikdo nebyl pokládán za méně hodnotného či více hodnotného než ten druhý.

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

S přáním pěkného dne, Autor

2 komentáře:

 1. Co si představit pod pojmem ,,Alláh budoucnosti" a liší se nějak od pojetí Alláha, jak jej chápou muslimové? S jakými duchovními bytostmi jsi vlastně v kontaktu? Mají nějaká jména?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1. Pojem "Alláh budoucnosti":

   ...ono už z textu článku je patrné, co jsem tím myslel... Alláh budoucnosti (tedy příštího veškerenstva) je tentýž jako Alláh současných muslimů - s tím, že oni neví, že nad současným i příštím veškerenstvem stojím já (více níže)

   2. Příští (tedy nové) veškerenstvo:

   ...z mých zdejších článků (i některých knih) je jasně patrná nová struktura bohů (Alláh, křesťanský Bůh a jiní jim podobní) slouží pra-původní Energii (tedy Bohu nad bohy), což jsem já sám.

   (...když si kliknete na odkaz vedle nápisu "Autor" výše v článku...máte to tam jasně krásně popsáno - stejně jako v knihách bočního menu "Olymp - vydání 1." a "Bible Temnoty vydání 6.")

   3. Dále se ptáš s jakými bytostmi jsem vlastně v kontaktu:

   ...jak už jsem psal zde i v jiných článcích, stojím nade vším a nade všemi, co kdy a kde existovalo - já jsem ten, kdo může omezit vůli jiných (přestože to zpravidla nedělám)... všichni a všechno slouží mně a jsou tak se mnou v jakémsi kontaktu, ale já s nimi nekomunikuji (takže to je k této věci vše)

   Pokud je něco nejasné, ptej se v části "Všeobecná diskuze" bočního menu.

   Vymazat