Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Návrh účinnější vlády: "Demokraticky zvolený diktátor na rok"

20. 11. 2017 v 20:16 | Kategorie: Rychlé zprávy < | Autor: Lukáš Přibyl <

Související články:

Současný systém Evropské unie je pomalý a nevhodný
Jak by mohlo vypadat lepší vedení Česka ?

Milí čtenáři,

již v dřívějších článcích jsem vyjádřil svůj názor, že Česko stejně jako celá EU jsou ve svých rozhodnutích velice pomalé a často málo účinné země. Potřebují prostě ráznou ruku. A protože se stále neděje nic, co by můj pohled změnilo, postupně zde uvádím jeden návrh za druhým. Tak, abych zajistil daleko lepší podmínky a tím i samotný výsledek. My se dnes v našem článku posuneme o trochu dále než minule - ke zcela novým možnostem.

Nebudu zde pochopitelně poukazovat na všechny možné odstíny našeho problému. Jen bych snad zvýraznil, že se nejedná o návrh s duchovním jádrem. Je to čistě materialistické dílo. Nejedná se tak o dokonalé řešení, ale rozhodně by takto vzniklá situace byla výrazně lepší než to, co s politiky zažíváte dnes a denně doposud. Pojďme už k věci...

Návrh: Na jeden rok demokraticky zvolený "neomezený" vládce (diktátor)

- vladaře (diktátora) si svobodně volí lid sám (to je vlastně jediný demokratický prvek)
- diktátor je volen pouze na jeden rok (maximální tolerance je na dvě volební období po sobě jdoucí)
- "neomezený" vladař může dělat vše, v čem jej neomezují nejvyšší zákony (viz níže)
- vladař nemůže měnit (a to nijak) klíčové zákony určené k jeho omezení (tj. důležitá pojistka)
- poslanecká sněmovna i senát jsou plně zrušeny (ty nahrazuje vladař)
- diktátor nahrazuje premiéra i prezidenta stejně tak i poslaneckou sněmovnu a senát
- vladař je vybaven svými odbornými poradci, odbornými ministry, které dále úkoluje
- jinak samozřejmě ministerstva a úřady jsou více-méně zachovány tak jako dříve
- lze říci, že vladař může (v praxi činit) téměř vše a jakkoliv rychle

- soudy nejsou závislé na diktátorovi a vladař je tak nemůže ovlivňovat (tj. druhá a poslední výjimka)
- jsou dochovány soudy: Nejvyšší soud, vrchní a městské soudy
- a opět i zde lid demokratickou cestou sám volí Nejvyššího soudce, který za ně dále rozhoduje
- Nejvyšší soudce pak dosazuje ostatní soudce nižších úrovní
- Nejvyšší soudce je volen na dva roky (maximální tolerance je na dvě volební období po sobě jdoucí)

Mohli bychom takto pokračovat dále a dále, ale nemám čas na vyjmenovávání každých odstínů či neúspěchů v nastíněném projektu. Z výše uvedeného je jasně poznat, že EU ušetří dost velké množství finančních prostředků a značně zrychlí své rozhodování. Diktátor může doslova vše a je omezen jen jedním rokem (po který může vládnout) a nemůže ovlivňovat soudy... jinak prakticky může cokoliv a jakkoliv rychle.

Závěrem: Nápad to zcela jistě špatný není, ale musíme si přiznat, že má své "mouchy" (jako ve většině případů). Zde však není cílem vytvářet něco vyloženě dokonalého, ale něco pohodlného, rázného a rychlého. A z toho hlediska jsme "na správné adrese".

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části Všeobecná diskuze bočního menu. Pokud se ale Váš komentář nehodí k danému článku, je určen pouze do Všeobecné diskuze.

S přáním pěkného dne, Autor