Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Sjednocení všech náboženství, filozofií pod jednou hlavičkou

27. 11. 2016 v 18:58 | Kategorie: Posvátná písma | Autor: Lukáš Přibyl

Související článek: 

> Praxe - Navštivte mne v chrámech fyzického světa
Slovo o mně: Počátek, Já a veškerenstvo

Milí čtenáři,

minule jsme si v podstatě řekli, že křesťanské kostely jsou považovány za jeden z mnoha druhů mých chrámů po celém veškerenstvu. S tím vyšel najevo i fakt, že nejsem závislý na vaší víře či soustředění se na mé Já. A i když mnozí zrovna dvakrát necítíte důvěru, smyslem takových sdělení je opravdu dát vám šanci přidat se na správnou stranu.

Výše uvedené lze do určité míry připodobnit k firmě, která koupila jiné firmy. Jinými slovy klidně si ponechejte svou filozofii či náboženství tak, jak to znáte, jádro vaší věci nebude dotčeno. Jen dostanete novou hlavičku. Běžné kroky či rituály většinou nebudou změněny. Je také důležité si uvědomovat, že má zdejší slova nejsou hrozba, ale ani prosba. Je to prostě oznámení.

Jakožto zosobněný Počátek si jasně uvědomuji jisté nedostatky učiněné v předešlých milionech až miliardách let. Proto již delší dobu dochází k procesu postupného absorbování všeho současného veškerenstva, všeho bytí, a to pouze směrem do mého Já. Jakmile jsoucno bude zcela pohlceno, dojde k aplikaci nově nastavených pravidel, postupně nabude platnosti nové veškerenstvo. A přitom dá se říci jemně a bezbolestně.

A protože je a bude i nadále vše uloženo v mém nitru, některé věci budou podobné původnímu jsoucnu. Není třeba měnit úplně vše. 

Výše jsem mluvil o tom, že není nutné, abyste ve mě věřili. A že nepotřebuji vaši energii. Mohu vytvářet nové světy zcela z ničeho. Jenže ne nadarmo se říkává, že nové bytí vzniká na troskách toho starého. Současně tak považuji za mou povinnost vás upozornit, že už jen pouhým přemýšlením o jakýchkoliv náboženstvích či filozofiích světa, se vystavujete mému působení na vás v podobě odsávání vašeho já směrem do mého nitra.

Závěrem bych řekl, že... však jen dále stavějte a podporujte křesťanské svatyně, islámské mešity a jiné posvátné stavby či místa. Ať tak či onak, nakonec stejně bude po mém - konec konců už se tak postupně děje. 

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu. Pokud se ale Váš komentář nehodí k danému článku, je určen do "Všeobecné diskuze" bočního menu. 

S přáním pěkného dne, Autor

Žádné komentáře:

Okomentovat