Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Živočišné a jiné nižší touhy

8. 12. 2016 v 16:06 | Kategorie: Duchovní život < | Autor: Lukáš Přibyl <

Související články:

Nezávislost na běžné stravě
Struktura bytostí nového veškerenstva
Dokážete být jako pradávný Jób ?
Ženy nového veškerenstva

Milí čtenáři,

naším dnešním tématem je odmítání různých požitků či (chcete-li) vyhýbání se jistým způsobům života, náležejících spíše nebo úplně do roviny zvířecí. Nejdříve si shrneme, co vlastně do výše nastíněného zařazujeme, tedy co je považováno za nižší touhy. Zcela jistě se jedná například o všechny způsoby sexuální praxe, ale také zde zařazujeme fyzicky obstaranou stravu či neschopnost se postavit nad pocity své i svého okolí. Také nesmíme opomenout "staré známé" otěhotnění.

V krátkosti řečeno... duchovní či bytosti vyššího jsoucna nepotřebují sex ke svému rozmnožování ani čemukoliv dalšímu. Pokud bych například já chtěl v tuto chvíli další dítě, udělám to tak jako vždy a to tak, že na něj pomyslím a hned teď je (i zhmotněno) přede mnou. No ale to jsou mé rychlé metody jakožto Nejvyššího. Jiným to může trvat výrazně déle, než něco vytvoří. Obdobná praxe je patrná i z výše uvedeného odkazu "Nezávislost na běžné stravě" - tam také se vše odehrává na základě "pouhé" vnitřní energie, se kterou se dále pracuje. Čili všechny materialistické způsoby získávání stravy jsou zbytečné.

Výše se také vyjadřuji o neschopnosti se postavit nad pocity své či svého okolí. Tady nejde o úplné odstranění pocitů, ale o schopnost je řídit nebo je zcela umlčet - a to ve chvíli, kterou si sami určíte. S tím pak jste nejen celkově silnější, ale také odolnější v případě třeba nějakého duchovního útoku.

Výše uvedená slova vás nenutí k dokonalosti, ale nabízí vám pohodlnější život. Nakonec zjistíte, že vše, co jste doposud dělali, bylo místy až směšné.

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu. Pokud se ale Váš komentář nehodí k danému článku, je určen do "Všeobecné diskuze" bočního menu. 

S přáním pěkného dne, Autor

Žádné komentáře:

Okomentovat