Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Rozdíl mezi Satanskou biblí a Biblí čisté Temnoty

1. 3. 2017 v 19:57 | Kategorie: Posvátná písma < | Autor: Lukáš Přibyl <

Související články:

Bible Temnoty a Olympská bible: Pravý rozdíl...
Dokážete být jako pradávný Jób ?
Živočišné a jiné nižší touhy
Třístupňový systém praxe a dekorum vyššího jsoucna

Milí čtenáři,

jak známo, po světě se pohybují tisíce až miliony satanistů. Ovšem jen málokdo z nich ví, co je opravdu čistá Temnota. To si uvědomují až někteří z temných duchovních vyššího stupně. Přestože si mnozí myslí, že není významnějšího rozdílu mezi satanisty a takzvanými temnými duchovními, pravda je někde jinde. Už jen z prvního bodu Satanského devatera posvátné Satanské bible, ve kterém se praví "Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!", je jasné, že nelžu, když říkám, že satanisté jsou oproti ostatním temným duchovním na nejnižší úrovni.

Myšlenky satanistů jsou někdy horší než zvířecí, o čemž (mimojiné) svědčí následující část ze sedmého bodu satanského devatera, říkající "Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech..." Výše uvedené je tak v podstatě jakýmsi protikladem vyšších temných duchovních, chovajících se podle vyšších principů čisté Temnoty. Zjednodušeně řečeno... satanisté jsou nízká zvířata ve srovnání s duchovními čisté Temnoty.

I z výše uvedeného odkazu o dekoru vyššího jsoucna je patrné, že čím vyšší pozice duchovního, tím méně se takový jedinec zabývá nižšími praktikami. Na straně druhé, samozřejmě, že mohou existovat i výjimky. 

I já sám mám (po celou věčnost) blíže spíše k čisté Temnotě. Tak vím, že bych si takzvaně "nešpinil ruce" s nízkými skutky. Na to je v mé moci si vždy zavolat někoho jiného. Jen bych dohlédl, zda vše proběhlo dle plánu.

Na závěr bych jen poukázal na mnou vytvořené dvě verze biblí čisté Temnoty, které si zdarma můžete stáhnout skrze boční menu. Znění "v6" je vlastně rozšířením takzvané "v5". Je důležité zvýraznit, že ani jedna bible není vhodná pro osoby mladší 15 roků.

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části Všeobecná diskuze bočního menu. Pokud se ale Váš komentář nehodí k danému článku, je určen pouze do Všeobecné diskuze.

S přáním pěkného dne, Autor

6 komentářů:

 1. Tak to jsem si všimla, čím nižší úroveň, tím větší pravděpodobnost podobného výše vypsaného jednání.

  OdpovědětVymazat
 2. Jaký je vlastně rozdíl mezi Světlem a Temnotou, čím se odlišují? Když satanisté hledí na vlastní příjemné prožitky (což pro ně znamená dobro), co je na tom špatného, proč to patří k Temnotě? Pokud protiklad znamená odříkání, to jsou negativní pocity, jaktože je Světlo spojené s něčím negativním? Chápal bych snad, že při rozlišení se jedná o vztah k ostatním bytostem - Světlo je uvádění do blaženosti, Temnota je ubližování, tedy přinášení nepříjemných pocitů. Ale příjemné pocity (a požitky) mohou přinášet utrpení a nepříjemné pocity (jako odříkání) mohou přinést povznesení. Tedy Světlo může způsobit zlo a Temnota zas naopak dobro. Není tedy vlastně vůbec jasné, co opravdu je dobro a co zlo. Vše se navzájem ovlivňuje a jedno bez druhého nemůže být. Vše je dobro i zlo současně, Světlo i Temnota.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. raději bych to nazval střídavým působením pozitivní a negativní energie (nebo také konstruktivní a destruktivní síly) - takže v tomto smyslu dobro a zlo existuje a lze jej za určitých podmínek rozlišit

   jaký je vlastně rozdíl mezi Světlem a Temnotou dokáží rozlišit zpravidla jen duchovní na vyšší úrovni (i když uznávám, že mohou existovat i výjimky)

   co se týká Satanské bible (kterou mám také doma), z té knihy je téměř hned jasné, že se jedná o nízký druh temnoty

   co se týká prožitků a požitků - v takovém případě se jedná jen o takzvaně subjektivní dobro či zlo (tak to vnímá prostě jen daná osoba a nelze na to automaticky nahlížet jako na skutečné dobro či zlo)

   co se týká vašeho posledního odstavce komentáře... Světlo obecně nikdy nepřináší zlo (temnotu), stejně tak jako Temnota ze své podstaty nemůže přinášet dobro (světlo) - a pokud se vám to zdá někdy jinak, jedná se tak o váš subjektivní pohled na věc

   cesty k pravému Světlu pochopitelně jsou (často) dlážděné takzvaně bolestivými (trnitými) cestami (na něž jiný může nahlížet jako na špatné a temné)

   na závěr bych jen zdůraznil, že... zdání často klame, tudíž, to co se v jednu chvíli jednomu jeví jako špatné nebo dobré, neznamená, že tomu tak je i (objektivně) ve skutečnosti.

   Vymazat
  2. Tedy hlavní rozlišení že Světlo tvoří, dává tvar, zatímco Temnota ničí, uvádí v chaos. Ano, to je smysluplné rozlišení. A ano, hodnocení bude často subjektivní a relativní.

   Vymazat
  3. To jste ale až moc zjednodušil. Nevadí.

   Vymazat
  4. Jsem bytost nedokonalá a proto potřebuji pro život jednoduchá pravidla, složitá nezvládám. :-)

   Vymazat