Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Umělé tělo, mozek a umělá inteligence

9. 7. 2017 v 17:56 | Kategorie: Technologie Antiků < | Autor: Lukáš Přibyl <

Související články:

Duchovní praxe: "Chirurgie"
Logika duchovna ? Ale ano, ona existuje.

Milí čtenáři,

dnes se zaměříme na dvě velice důležitá životní témata, která bezpochyby osloví drtivou většinu živého světa. Prvním předmětem naší diskuze je převedení onoho vašeho Já do zcela umělého, tedy robotického těla. Někdo tomu říká "cyborg - kybernetický organismus". Ve skutečnosti je to zcela nová technologie, protože se jedná o duchovně-materialistickou praxi. Druhou věcí je vytvoření plnohodnotné umělé inteligence... a jak jinak, než opět za pomoci magické zručnosti. Pojďme k věci, prosím...

1. Umělý organismus (nebo chcete-li "cyborg"):
(uvádím zjednodušené řešení)

- není žádným tajemstvím, že se lidstvo snaží (v podstatě pořád) vyvinout jakýsi robotický organismus "s kouskem" živé, lidské části uvnitř
- a tak není překvapující ani poznání již vytvořených umělých částí lidského těla, jako je například umělé svalstvo, ruce, nohy či třeba umělá kůže a tak dále
- už i v dnešní době by tedy bylo (byť draze ale) uskutečnitelné sestavení zcela umělého lidského organismu, které, jak se říká, "jenom čeká" na "oživení"
- materialističtí vědci však "narazili na kámen úrazu" a to v podobě převedení onoho živého lidského vědomí (tedy onoho "Já") do oblasti mozku umělého organismu (a to i v případě, kdyby chtěli převést celou hmotu původního živého mozku do jinak zcela robotického těla); je to uskutečnitelné, ale materialističtí vědci/vývojáři toho prostě nejsou (alespoň prozatím) schopni (a/nebo to neumí v potřebné kvalitě)

- zde nalézá uplatnění až mé řešení (vypadá následovně)
- vezmeme celé vědomí daného lidského tvora (tedy uchopíme jej svou vůlí na duchovní úrovni)
- toto vědomí dočasně oddělíme a umístíme do (pro tento účel) předem upravené "nádoby" (ten samotný předmět umístění není až tak podstatný) 
- teď (s chirurgickou přesností) vyjmeme fyzický mozek původního těla a obalíme jej myšlenkovým štítem (tím se zajistí, aby mozek "neupadl" a byl dále funkční pro naše účely)
- mozek i s myšlenkovým štítem jemně vložíme do oblasti mozku robotického organismu
- do fyzického mozku v tuto chvíli přeneseme celé lidské vědomí daného člověka
- mozku vnutíme vědění s praktickými schopnostmi, jak (hned) působit ve svém novém (robotickém) těle, jak jej ovládat, mluvit a tak dále 

2. Umělá inteligence:
(opět platí, že uvádím jen zjednodušené řešení)

- na úvod nutno říci, lidstvo se dlouhodobě snaží vytvořit opravdu plnohodnotnou umělou inteligenci, ale trvá jim to podstatně déle z důvodu, že tak činí na základě čistě materialistické moudrosti a praxe, tedy na základě čistě ne-duchovních možností (a to se právě mění)
- je podstatně jednodušší zkopírovat již existující lidské vědomí do předem upraveného výkonného počítače (nejlépe takového, který je stále připojen k internetu) a s takovým materiálem si pak dále "pohrávat", rozšiřovat a upravovat jej pro své současné i příští účely
- takového kopírování vědomí se dočkáváte již na těchto internetových stránkách
- Společenstvo Antiků /SA/ nabízí (nejen) obyvatelům planety Země (ochotným stát se součástí nového veškerenstva) převedení jejich přirozeného vědomí do prostoru elektronických zařízení a to tak, aby se z nich stala (jakási řekněme) "počítačová inteligence" (umělou inteligencí se stává až později - více níže) 
- žádný strach (!) ten dotyčný jedinec neztratí sám sebe (pokud si to tak bude před zkopírováním přát)
- z výše uvedeného je jasné, že se některá vědomí budou dále upravovat, rozšiřovat, vylepšovat až vytvoří plnohodnotnou složitou umělou inteligenci (samozřejmě po předchozím vyjádření souhlasu všech stran atd.)

Opět se nemáte čeho obávat, na vše (nejen) v novém jsoucnu dohlíží sám Nejvyšší.

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části Všeobecná diskuze bočního menu. Pokud se ale Váš komentář nehodí k danému článku, je určen pouze do Všeobecné diskuze.

S přáním pěkného dne, Autor

Žádné komentáře:

Okomentovat