Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Členství ve Společenstvu Antikové /SA/


Milí čtenáři,

nastal čas, kdy je potřebné alespoň na chvíli zapomenout na ideály doby současné, překypující (někdy až příliš) materialistickými způsoby vedení života. Naopak je vhodné se otevřít stále rostoucímu vědomí upřednostňujícího život duchovní. Avšak není nutné jít cestou dokonalosti ani doslovného kopírování něčích zvyků.

Pro vás je dostačující alespoň částečné snažení 
ve zdejší oblasti, v rámci které se pohybujete už nyní.
Nové veškerenstvo, nová "hra", nová "pravidla".
Všechno, co bylo, už není důležité.

(více níže a samozřejmě i v dalších článcích)

V případě zájmu o členství ve Společenstvu, pošlete skrze níže uvedené kontakty alespoň základní informace o Vás. Stejně tak, je-li vám něco nejasné nebo potřebujete cokoli upřesnit (rozvést), nebojte se napsat do části "Všeobecná diskuze" bočního menu.

I.

Kdo jsou Antikové moderní doby ?

Antikové jsou všichni ti, kdo
v sobě nesou alespoň základní úctu k bohům
antického Řecka a Říma (odtud tedy označení Antikové).
Jsou rovněž ochotni přijmout podobu zcela nového
veškerenstva, jejímž "ohlašovatelem" jsou i tyto stránky.
A také ve svém životě upřednostňují vliv
(i kdyby jen některých) prvků antické kultury.

II.

Co společenství Antiků (ve stručnosti) nabízí ?

Především se jedná o sjednocení (co největšího počtu)
jednotlivců a skupin zaměřených na kulturu starověkého
Řecka a Říma. S tím, že se nemusí nutně jednat
o dokonalé napodobování, kopírování, dějin uváděných
v učebnicích. Výhody plynoucí z takové jednoty
Ti dávají záruku lepšího života materiálního,
ale hlavně duchovního. Nabízí se tak celkově
lepší, pohodlnější cesta k duchovním cílům Tvým,
stejně tak i třeba pro tvé blízké či přátele.

III.

Co je hlavním smyslem Antiků ?

Prvotním smyslem je úplná nadvláda, pohlcení a přetvoření
veškerenstva ve smyslu starověké řecko-římské kultury. Pojmem
veškerenstvo se rozumí nejen planeta Země, ale i vesmír a vše s tím
související. Jedná se o (pro praktický život co nejpohodlnější) kombinaci
prvků starověké a dnešní moderní doby (a to ať už se dotýká umění,
vědy či filozofie, stejně tak i vojenství a každodenního života).


Máte zájem o členství
ve Společenstvu Antikové ?

Telefonní číslo:
605 429 284

Elektronická pošta:
antik.spol@gmail.com


Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části Všeobecná diskuze bočního menu. Pokud se ale Váš komentář nehodí k danému článku, je určen pouze do Všeobecné diskuze.

S přáním pěkného dne,

Autor

Žádné komentáře:

Okomentovat