Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Návrh: Trestanecké hry jako nástroj k nápravě i potenciálních zločinců

1. 11. 2016 v 19:08 | Kategorie: Dějiny veškerenstva | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

než se pustíme k jádru dnešního článku, musím zopakovat, že trest smrti v žádném případě neuznávám. Samozřejmě vyjma případů, kdy smrt je následkem sebeobrany (dle zákonů toho kterého státu). Ale to už v takovém případě není trest v pravém slova smyslu, je to vlastně nehoda.

V případě povolení trestu smrti může dojít k soudnímu omylu (nebyl by to první případ v dějinách světa). Navíc dle mého názoru u některých zločinců (trest smrti) není trestem v pravém slova smyslu, ale jakýmsi druhem vysvobození. A to si myslím, že by jaksi nebylo na místě.

A teď pojďme k meritu věci...

Přestože níže uvedené řádky jsou do určité míry inspirovány filmy jako jsou "Hunger games", "Rallye smrti" či "Running man (Běžící muž)", jsou zde zásadní změny.

"Rychlá pravidla" hry pro všechny trestance ve věznicích:
/jedná se o návrh/

- předmětem trestaneckých her může být doslova cokoliv s výjimkou zabíjení samotných odsouzenců
- smyslem trestaneckých her není zabíjet se navzájem, ale splnit jisté úkoly a v případě nutnosti paralyzovat ostatní okolo sebe (více níže)
- vězni dostanou zbraň fungující jen jako dočasný paralyzer, který však může za jistých okolností útočníka zabít (v takovém případě se obránci strhávají body a prodlužuje se trest - více níže)
- za každý herní úkol se soutěžícím-trestancům buď přidává nebo strhává určitý počet bodů (skóre se může pohybovat dokonce i takzvaně "do mínusu")

- trestanecké hry jsou povinné doslova pro každého odsouzence z jakékoliv věznice
- vyhrává ten odsouzený, který nejenže splní alespoň tři čtvrtiny ze zadaných úkolů, ale současně ten, kdo má nejvíce plusových bodů (zdůrazňuji prosím plusových bodů)

- tyto hry jsou placené (takže všichni, kdo se chtějí bavit na "účet odsouzených", musí nejdříve zaplatit příslušnou částku k předem vyhlášenému termínu)
- výše uvedené až strach-nahánějící hry mohou být někdy opravdu až brutální (s tím je pochopitelné, že se tak stane sem-tam nehoda, při níž ten či onen odsouzený může zahynout)
- v těchto hrách nelze zvolit možnost "vzdávám se" - existují pouze dvě možnosti - vyhrát a jít domů nebo prohrát a pokračovat v dalších kolech - popřípadě zahynout při herní nehodě)

Závěrem bych jen zdůraznil, že... trestanecké hry slouží jako zábava, současně však i jako zdroj finančního příjmu pro věznice a stát. Rozhodně není cílem pouhé zabíjení odsouzenců, ale naopak jak bavit lidi tak i usilovat o snižování daňové zátěže. A to pořád a pořád do té doby, dokud budou vězni existovat (a to budou dokud všichni nezvítězí nebo "neodejdou", popřípadě nevymizí zločinost z toho kterého státu). 

Lidé venku alespoň mohou vidět, co se děje s odsouzenými, jak trpí, stát získává z této zábavy peníze a současně, v případě soudního omylu, může být vězeň osvobozen (což by v případě trestu smrti možné nebylo). 

Jsem si jist, že většina občanů by uvítala výše nastíněný nástroj, tedy jakousi hrozbu všem současným i potenciálním zločincům !

Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

S přáním pěkného dne, Autor

2 komentáře: