Společenstvo Antikové: Nový Olymp

Video: Lukáš Přibyl: Fingers of my Love CZ (remix 2015)

6. 11. 2016 v 13:17 | Kategorie: Hudba a poezie | Autor: Lukáš Přibyl

Milí čtenáři,

tentokráte si připomeneme slova i hudbu písničky z mé vlastní tvorby. Nese název "Fingers of my Love" a je původně z roku 2010, zremixováno roku 2015. Video samotné písničky je pod textem básničky níže...

Název: Prsty mé Lásky (Fingers of my Love)
Autor textu i hudby: Lukáš Přibyl

1. Sloka: 

V světle luk zelenkavých našla´s mé srdce bít, (...teď ještě víc...)
však už jsem jen další ze smrtelných. 
Jsem teď jen tvým oddaným sloužícím,
nemůžu z paměti si vzít, vizi tvých očí. 

Pod listím zelenkavým ti má slova šeptají, (...teď ještě víc...)
společně nádherně modrá nebesa vychutnávajíc.
Pod listím zelenkavým, dala´s mi dar ten největší, (...děkuji Ti...)
chci tě víc než kdy dřív, ó, ó má Lásko. 

Refren:

Pod zvlněným šatem... Lásky mé přece
pod srdcem bolestmi rozrytým 
Co víc je v mým... v zvlněným srdci vyrytý
ó já tuším, však už nechci bolesti žádný.
Co mě čeká dál, v tomto světě bídy,
proč Láska pravá mne neprobudí ?
Ó já vím, že už nebudu mít víc,
v tomto světě bez Lásky.

/mezihra/

 2. Sloka:

Proč já vždycky vidím dál ?
Vím, bohem jsem kdysi býval,
Tehdy mi city byly něčím,
cizím a neznámým. 
Ale teď přišel čas,
kdy nevím co dál,
protože už nemůžu si,
být ničím pevně jist.  

Chci Tě víc než kdy dřív,
tak vejdi do mého nitra,
je tmavé a přesto se tam najde dosti světla.
Tak jen přijď blíž, a už se nestyď moje milá, (...jak se zdá...)
Naděje si nás oba vyvolila.

Refren:

Pod zvlněným šatem... Lásky mé přece
pod srdcem bolestmi rozrytým 
Co víc je v mým... v zvlněným srdci vyrytý
ó já tuším, však už nechci bolesti žádný.
Co mě čeká dál, v tomto světě bídy,
proč Láska pravá mne neprobudí ?
Ó já vím, že už nebudu mít víc,
v tomto světě bez Lásky.

VIDEO: Fingers of my Love = Prsty mé Lásky (2010; 2015)


Máte-li nějaké dotazy či připomínky, můžete je zapsat buď zde pod článkem nebo v části "Všeobecná diskuze" skrze boční menu.

S přáním pěkného dne, Autor

2 komentáře: